Loading color scheme

Maak nog steeds een afspraak of boek de Sneltestbus voor uw bedrijf

Van probleem naar oplossing

Eind oktober hebben wij de Sneltestbus opgestart. We zijn iets meer dan 1 week verder: wat een parcours! We laten jullie hierbij weten dat wij ons blijven inzetten. Het idee is ontstaan nadat de overheid had beslist om asymptomatische personen niet meer te testen. Elke testcapaciteit kent zijn grenzen. En worden die grenzen bereikt, dan moeten er keuzes gemaakt worden. Dat begrijpen wij volkomen. Zowel voor werkgevers, werknemers en de bevolking in het algemeen, werd er door deze beslissing veel onzekerheid gecreëerd. De impact is groot. Die hebben wij al gevoeld en die zal u ongetwijfeld ook al gevoeld hebben in uw nabije omgeving.

Als ondernemers en voor ondernemers willen wij ons steentje bijdragen. Wij hebben de koppen bij elkaar gestoken en de Sneltestbus opgezet. Hierdoor kunnen wij een goede, zij het tijdelijke, oplossing bieden om de testcapaciteit gedeeltelijk te verhogen. Voor de opstart hebben wij enkele Universitaire ziekenhuizen en virologen gecontacteerd. De antwoorden die wij ontvangen hebben, waren één voor één enthousiast en dankbaar voor het initiatief. Wat de doorslag en ons de extra energie gaf om dit initiatief nog sneller op poten te zetten.

Bevolkingsbevraging

De Belgische overheid heeft zelf 6 miljoen sneltesten gekocht. Onze sneltests worden sinds vandaag in ziekenhuizen en bij dokters gebruikt. Wij betreuren dan ook de berichtgeving in de media van Agentschap Zorg en Gezondheid die ons onwettig noemt op basis van een niet-vergunde volksbevraging. Een volksbevraging is volgens hun eigen site een ‘systematische bevraging van een vooraf afgelijnde groep mensen’. De Sneltestbus test iedereen die er om vraagt en zeker niet een bepaalde afgelijnde bevolkingsgroep. Dit argument raakt dus kant nog wal en zou betekenen dat alle organisaties die binnenkort de sneltesten inzetten zo’n vergunning zouden moeten aanvragen.

De WHO keurde de sneltesten al eerder goed. De aankoop en ingebruikname van de sneltesten door onze overheid bewijst alleen maar dat deze testen een krachtig aanvullend middel zijn in de teststrategie. We kunnen de uitgebreide inzet van sneltesten alleen maar toejuichen. Met ons privé-initiatief waren we gewoon enkele weken sneller om een daadkrachtig instrument op poten te zetten.

De Sneltestbus blijft zich inzetten én meedenken, voor u

Onze sneltesten worden afgenomen door gekwalificeerd personeel. Wij halen geen personen uit verplichte quarantaine én positief geteste personen worden op de hoogte gesteld dat zij zich tot hun behandelende arts moeten wenden. Wij kunnen dan ook niet anders dan achter dit initiatief te blijven staan. En met succes! Momenteel halen wij 5 à 10 besmette asymptomatische personen per dag van de werkvloer. We maken dus het verschil binnen de bedrijven die we bezoeken.

We staan van dag 1 open tot samenwerking met de overheid om mee te helpen een gestructureerd testbeleid uit te werken. En dat blijft zo. Laat ons onze energie aanwenden om de gemeenschappelijke vijand COVID 19 aan te pakken!

We blijven op onze vaste locaties staan. We komen nog altijd ter plaatse langs vanaf 15 te testen personen.
We blijven ons inzetten. We blijven meedenken. Voor u als werkgever én werknemer, voor uw team, voor uw familie en voor België.

Met vriendelijke groeten,

Initiatiefnemers Sneltestbus
Dominique Willems, CEO Solvas
Tim Tfelt, CEO Weidel Tours